Baekeland Fonds Home Baekeland Fonds I Baekeland Fonds II English Nederlands
Baekeland I PDF

Baekeland Fonds I NV werd in 1999 opgericht door de Universiteit Gent, samen met VIV en GIMV, als het eerste zaaikapitaalfonds van de Gentse Universiteit. Baekeland Fonds I investeerde in spin-offs van de Universiteit Gent. Begin 2009 werd dit fonds in ontbinding en in vereffening gesteld. Voortbouwend op de positieve ervaringen met dit fonds, werd in 2005 Baekeland Fonds II NV opgericht voor investeringen in nieuwe spin-off projecten van de Associatie UGent.