Baekeland Fonds Home Baekeland Fonds I Baekeland Fonds II English Nederlands
Management PDF
 

Dagelijks beheer

Baekeland Fonds II wordt operationeel beheerd door de dienst UGent TechTransfer, bijgestaan door investeringsmanagers van KBC Bank en BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium. Zo is de dienst UGent TechTransfer betrokken bij het bijsturen van het ondernemingsplan en het uitwerken van de termsheet en de aandeelhoudersovereenkomst, dit alles in gezamenlijk overleg met de ondernemers en de leden van het Baekeland-adviescomite. Voor meer informatie over de dienst UGent TechTransfer kan u terecht op de volgende link: http://www.techtransfer.ugent.be.

Directeur

Dr. Patrick Dhaese: UGent TechTransfer

Adviescomité

Het adviescomité van Baekeland Fonds II komt op geregelde basis samen. Het is verantwoordelijk voor de evaluatie van de spin-off projecten en draagt bij tot het verder bijsturen van het ondernemingsplan. Aangezien de ondersteunde spin-off projecten innovatieve diensten en producten willen aanbieden, zijn doorgaans verschillende interacties met het adviescomite vereist om het ondernemingsplan volledig op punt te stellen. De volgende personen maken deel uit van het adviescomite van Baekeland Fonds II:

Prof. Sophie Manigart (UGent)
Isabelle Cardinael (KBC Bank)
Raf Moons (BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium)

Raad van Bestuur

Finaal wordt het ondernemingsplan ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur van Baekeland Fonds II. Concreet zijn dit de volgende leden:

Prof. Freddy Mortier (Voorzitter) (Vicerector UGent)
Prof. Koen Goethals (Academisch Beheerder UGent)
Isabelle Cardinael (KBC Bank)
BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium, vertegenwoordigd door Raf Moons
BNP Paribas Fortis Private Equity Management, vertegenwoordigd door Sara Assisi
Wouter Winnen (ARKimedes-Fonds)