Baekeland Fonds Home Baekeland Fonds I Baekeland Fonds II English Nederlands
Baekeland Fonds II investeert in TiGenix spin-out Arcarios PDF

TiGenix heeft een overeenkomst gesloten met haar academische partners, UGent en de KULeuven, het Nederlandse bedrijf Therosteon en een consortium van investeerders voor de oprichting van Arcarios.
Arcarios is een nieuw biomedisch bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van innovatieve kandidaatgeneesmiddelen voor de behandeling van bot- en gewrichtsziekten. TiGenix bezit een aanzienlijk aandeel in dit nieuwe bedrijf en behoudt de rechten op kandidaatgeneesmiddelen voor de behandeling van artrose die door Arcarios zullen worden ontwikkeld.

TiGenix heeft een ‘high content’ testplatform ontwikkeld, ChondroBOOST, gebaseerd op menselijke chondrocyten en stamcellen. Met dit platform kan het effect van kleine chemische en biologische moleculen onderzocht worden op verschillende aspecten van de kraakbeenbiologie. Het testplatform laat toe om intelligente biologische screening en identificatie van kandidaatgeneesmiddelen uit te voeren. Deze kandidaatgeneesmiddelen kunnen verder ontwikkeld worden als therapie om het ontstaan van kraakbeenaandoeningen zoals osteoartrose te vertragen of te voorkomen. In samenwerking met de academische partners KULeuven (het laboratorium voor reumatologie en CD3, het Centrum voor Drug Design en Discovery) en UGent, heeft TiGenix op basis van dit platform een aantal potentiële targets en kandidaatgeneesmiddelen voor osteoartrose geïdentificeerd en gevalideerd.

De verdere ontwikkeling van deze therapeutische programma’s vereist complementaire technologieën en vaardigheden zoals medicinale chemie, ‘rational drug design’ en de ontwikkeling van geneesmiddelen op basis van chemische en biologische moleculen die buiten de kerncompetentie van TiGenix liggen. Door deze activiteiten onder te brengen in Arcarios kan TiGenix haar testplatform maximaal valoriseren zonder hiervoor extra mensen of middelen af te wenden van haar kernactiviteiten in celtherapie.

De KULeuven brengt complementaire know-how, eigendomsrechten van een aantal potentiële targets en kandidaatgeneesmiddelen alsook expertise op gebied van medicinale chemie in. De UGent brengt know-how en de eigendomsrechten in die gerelateerd zijn aan een klasse van preklinisch gevalideerde moleculen. Voor deze moleculen werd aangetoond dat ze een beschermend en opbouwend effect hebben op kraakbeen in het gewricht.

De verschillende technologieën werden ingebracht in het Nederlandse biomedisch bedrijf Therosteon (nu Arcarios). Therosteon heeft een vergelijkbaar ‘high content’ testplatform ontwikkeld, OsteoBLAST, voor de identificatie van kandidaatgeneesmiddelen die een effect hebben op het botmetabolisme. Therosteon’s belangrijkste kandidaatgeneesmiddel, follistatine, bevindt zich in een vergevorderd stadium van preklinische ontwikkeling. Arcarios kan dus starten met een brede en uitgebalanceerde pijplijn van innovatieve ‘disease modifying’ productkandidaten voor de behandeling van bot- en kraakbeenaandoeningen.

Arcarios zal haar onderzoeksfaciliteiten opzetten in Diepenbeek, België, en wordt financieel ondersteund door een consortium van ervaren ‘life science’ investeerders. Deze ‘seed’ financieringsronde werd gecoördineerd door BioGeneration Ventures. Andere investeerders zijn het Erasmus MC Biomedical Fund, het Gemma Frisius Fonds, CD3, het Baekeland Fonds II, Credit Agricole en VINNOF.