Baekeland Fonds Home Baekeland Fonds I Baekeland Fonds II English Nederlands
Investeringen PDF

Image

Complix is een bio-farmaceutisch bedrijf gericht op de ontdekking en ontwikkeling van Alphabodies, een nieuwe klasse van biofarmaceutica die belangrijke voordelen biedt tegenover de bestaande eiwitgebaseerde therapieën. Alphabodies binden met hoge affiniteit aan een groot scala van ziektedoelwitten en zijn in het bijzonder geschikt om bepaalde doelwitten te bereiken die moeilijk te bereiken zijn met zijn antilichamen of andere types van eiwitplatformen. Dankzij hun unieke stabiliteit en veelzijdigheid, en in tegenstelling tot de meeste therapeutische eiwitten, kunnen Alphabodies toegediend worden op alternatieve (niet-injecteerbare) wijze.

Image

SpartaNova verzorgt talentidentificatie en letselpreventie bij sport. Hun diensten zijn gebaseerd op een uitgebreide databank die testresultaten bevat van duizenden sporters gedurende vijf jaar, gebruik makend van testbatterijen die specifiek werden ontwikkeld voor diverse sportdisciplines. SpartaNova richt zich op sportclubs en heeft een unieke marktaanpak, gebruik makend van fysiotherapeuten als verkoopskanaal, en het internet als leveringskanaal.

Image

Caliopa ontwikkelt en commercialiseert compacte en hooggeïntegreerde optische zendontvangers voor telecomnetwerken. Het bekomt deze hoge graad van integratie dankzij het gebruik van silicium fotonica technologie, dat toelaat fotonische componenten te ontwikkelen aan de hand van standaard silicon wafer processing technologie. Caliopa richt zich initieel op fiber to the home en 40-100 Gbps Ethernet optische interconnect markten.

Image

Sigasi is een EDA-bedrijf (Electronic Design Automation) dat zich specialiseert in de ontwikkeling van een Intelligent Development Environment (IDE) voor Hardware Description Languages (HDL). Sigasi biedt ontwerpers van digitale schakelingen een nieuwe waaier aan krachtige eigenschappen waaronder assistentie bij codeaanvulling, onmiddellijke foutcorrectie en mogelijkheden tot refactoring.
Sigasi HDT omvat een ultrasnelle VHDL-parser en -compiler die transparant op de achtergrond draait. Op die manier verhoogt de productiviteit van hardwareontwerpers drastisch, omdat HDT hen helpt bij het schrijven, inspecteren en hergebruiken van hun ontwerpen op een intuïtieve manier.

 

Pronota wil een nieuwe generatie van moleculaire diagnostica ontwikkelen en commercialiseren: de zogenaamde eiwitbiomerkers. Voor de ontwikkeling ervan maakt Pronota gebruik van innovatieve proteomics technologie die de onderzoeksgroep onder leiding van Joël Vandekerckhove ontwikkelde. De merkers kunnen ingezet worden voor de ontwikkeling van geneesmiddelen, en het proces zo een stuk goedkoper en effectiever maken.

ActoGenix werd opgericht in juni 2006 als spin-off van VIB en UGent, om het product TopAct te kunnen toepassen bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. TopAct is een toedieningssysteem gebaseerd op levende micro-organismen. De producten van ActoGenix zullen worden gebruikt voor de behandeling van een brede waaier aan aandoeningen, zoals gastro-intestinale ziekten, auto-immuniteitsziekten, allergieën en stofwisselingsziekten.

Trinean ontwikkelt instrumenten voor de life science markt. Hun eerste product is een multi-channel spectrofotometer voor microliter druppelanalyse en beoogt RNA/DNA/eiwit kwantificering.

Aristo Music ontwikkelt nieuwe selectie- en verspreidingstechnieken voor digitale muziek en verzorgt muziekgerelateerde diensten met hoge toegevoegde waarde. De perfecte samenwerking tussen ervaren muziekexperten en een team van dynamische softwarespecialisten vormt het kloppend hart van de onderneming.

Arcarios werd  opgericht in juli 2010  als spin-off van TiGeniX, UGent en KULeuven tesamen met het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam,  om nieuwe therapieën te ontwikkelen ter behandeling van osteoarthritis en osteoporose. Het bedrijf zal zich toeleggen op producten  met bot- en kraakbeen opbouwende werking, en baseert zich hierbij op unieke kennis en baanbrekend onderzoek verricht door zijn academische partners. Arcarios heeft zijn hoofdzetel in Rotterdam en zal R&D-activiteiten ontplooien in Diepenbeek.