Baekeland Fonds Home Baekeland Fonds I Baekeland Fonds II English Nederlands
Investeringen PDF

 

Image

Complix is een bio-farmaceutisch bedrijf gericht op de ontdekking en ontwikkeling van Alphabodies, een nieuwe klasse van biofarmaceutica die belangrijke voordelen biedt tegenover de bestaande eiwitgebaseerde therapieën. Alphabodies binden met hoge affiniteit aan een groot scala van ziektedoelwitten en zijn in het bijzonder geschikt om bepaalde doelwitten te bereiken die moeilijk te bereiken zijn met zijn antilichamen of andere types van eiwitplatformen. Dankzij hun unieke stabiliteit en veelzijdigheid, en in tegenstelling tot de meeste therapeutische eiwitten, kunnen Alphabodies toegediend worden op alternatieve (niet-injecteerbare) wijze.

Image

SpartaNova verzorgt talentidentificatie en letselpreventie bij sport. Hun diensten zijn gebaseerd op een uitgebreide databank die testresultaten bevat van duizenden sporters gedurende vijf jaar, gebruik makend van testbatterijen die specifiek werden ontwikkeld voor diverse sportdisciplines. SpartaNova richt zich op sportclubs en heeft een unieke marktaanpak, gebruik makend van fysiotherapeuten als verkoopskanaal, en het internet als leveringskanaal.

 

Pronota wil een nieuwe generatie van moleculaire diagnostica ontwikkelen en commercialiseren: de zogenaamde eiwitbiomerkers. Voor de ontwikkeling ervan maakt Pronota gebruik van innovatieve proteomics technologie die de onderzoeksgroep onder leiding van Joël Vandekerckhove ontwikkelde. De merkers kunnen ingezet worden voor de ontwikkeling van geneesmiddelen, en het proces zo een stuk goedkoper en effectiever maken. Intussen is Pronota overgenomen door MyCartis.

ActoGenix werd opgericht in juni 2006 als spin-off van VIB en UGent, om het product TopAct te kunnen toepassen bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. TopAct is een toedieningssysteem gebaseerd op levende micro-organismen. De producten van ActoGenix zullen worden gebruikt voor de behandeling van een brede waaier aan aandoeningen, zoals gastro-intestinale ziekten, auto-immuniteitsziekten, allergieën en stofwisselingsziekten. Intussen is ActoGenix overgenomen door Intrexon.

Trinean ontwikkelt instrumenten voor de life science markt. Hun eerste product is een multi-channel spectrofotometer voor microliter druppelanalyse en beoogt RNA/DNA/eiwit kwantificering.


Arcarios werd  opgericht in juli 2010  als spin-off van TiGeniX, UGent en KULeuven tesamen met het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam,  om nieuwe therapieën te ontwikkelen ter behandeling van osteoarthritis en osteoporose. Het bedrijf zal zich toeleggen op producten  met bot- en kraakbeen opbouwende werking, en baseert zich hierbij op unieke kennis en baanbrekend onderzoek verricht door zijn academische partners. Arcarios heeft zijn hoofdzetel in Rotterdam en zal R&D-activiteiten ontplooien in Diepenbeek.